1/43 scale figure Max von Shtirlits

Max von Shtirlits